Os Parquistas de Carril. Sementado e coidados

los-parquistas-de-carril-sembrado-y-cuidado-G

Os Parquistas de Carril. Sementado e coidados

Parquistas de Carril é unha organización de produtores constituída o 13 de novembro de 1989. A súa principal función baséase na xestión, defensa e coordinación dos intereses comúns dos seus asociados, aínda que tamén realiza outras funcións como a representación dos seus socios ou a mediación entre os organismos públicos e onde proceda, segundo os seus estatutos.


Os Parquistas de Carril cultivan 1.283 parcelas outorgadas a 650 familias produtoras -na súa gran maioría pertencentes á organización- cunha tradición mariñeira artesanal con máis de 500 anos de historia. A totalidade dos parques ocupa unha extensión de preto dun millón de metros cadrados de areal. A súa localización atópase nun marco incomparable: un areal que comeza na praia de A Concha de Vilagarcía de Arousa, discorre en paralelo á praia de Compostela e finaliza na desembocadura do río Ulla entre a Illa de Cortegada -esta última pertencente ao Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas-e a parroquia de Carril.
Os parquistas representan unha das primeiras actividades económicas de Vilagarcía de Arousa. Como media, prodúcense unhas 3.200 toneladas de produto, que equivalen a máis de 16 millóns de euros ao ano.