PORTOS DE GALICIA CONTRATA POR 476.000 EUROS AS OBRAS DE DRAGAXE DO PORTO DE CARRIL