A innovación para a mellora da produción e a estratexia nacional de acuicultura

la-innovacion-para-la-mejora-de-la-produccion-y-la-estrategia-nacional-de-acuicultura-G

A innovación para a mellora da produción e a estratexia nacional de acuicultura

A OPP89 Parquistas de Carril foi recoñecida como Organización de Produtores Pesqueiros (OPP) pola Dirección Xeral de Pesca e Innovación Tecnolóxica da Consellería do Mar da Xunta de Galicia no ano 2021. Desde ese momento, amosou o seu interese no desenvolvemento de diferentes actividades, especialmente aquelas ligadas á promoción dos seus produtos e á defensa da sustentabilidade ambiental. A continuación, destácanse as principais iniciativas nas que se atopa inmersa a organización nesta materia.