A marca “Ameixa de Carril dos Parquistas de Carril”. Outros recoñecementos

almeja-de-carril-g

A marca “Ameixa de Carril dos Parquistas de Carril”. Outros recoñecementos

A marca rexistrada “Ameixa de Carril dos Parquistas de Carril” naceu o 1 de agosto de 2019 promovida por Parquistas de Carril. Trátase dun selo de confianza que testemuña a rastrexabilidade, a calidade e a orixe das ameixas de Carril. O seu obxectivo é garantir ao consumidor final que está a comprar as auténticas ameixas de Carril, cultivadas de maneira artesanal, con profesionalidade e mimo. Así, adquiren un produto que non se pode dar do mesmo xeito en ningún outro lugar do mundo.

Ademais, este selo permite diferenciar no mercado estas ameixas de todas as demais. Conforma, pois, unha ferramenta que pretende garantir o futuro deste sector, dando a coñecer e poñendo en valor un produto que destaca polo seu rendemento en carne, pola súa textura e pola súa calidade gastronómica.


 Diferenciación

A través deste selo de confianza sinálanse aqueles produtos (ameixa babosa, fina, xapónica e berberecho) procedentes dos parques de cultivo dos Parquistas de Carril. Ao tempo, tamén se pretende salvagardar os 500 anos de tradición e historia dos parquistas. Unicamente poden utilizar este selo aqueles clientes que acepten as condicións esixidas por Parquistas de Carril.

Ao longo dos anos, a ameixa de Carril adquiriu unha gran popularidade grazas á súa gran calidade, froito da particularidade da zona na que se desenvolve e do seu método de cultivo. Isto fixo que cos anos a poboación asocie o nome «Ameixa de Carril» cunha especie en concreto e que agora leva o seu selo para garantir esa compra.

 

Dúas liñas de acción

A OPP con este selo pretende traballar na posta de valor dos seus produtos, á vez que loita contra o intrusionismo daqueles que aproveitan o nome de «Ameixa de Carril» para mellorar as súas vendas. Neste sentido, esta medida levou a cabo en dúas liñas abarcando así toda a cadea de comercialización:

  1. Promocionar o uso da marca «Ameixa de Carril dos Parquistas de Carril» entre os comercializadores mediante unha campaña de promoción para poñer en valor as vantaxes dos produtos dos/as asociados/as da OPP e a súa distinción entre comercializadores actuais e potenciais.
  2. Establecer un fluxo continuo de información cara o mercado coa finalidade de transmitir, fundamentalmente ao canle HORECA e a consumidores finais, as características da ameixa de Carril procedente dos parques de cultivo. Preséntase como un produto rico, saudable, natural, procedente dun cultivo tradicional, sostible e respectuoso co medio ambiente, levando a cabo unha cultura de produción medioambientalmente sostible, que goza de gran popularidade e tradición.

 

Integración en distinto tipo de organizacións

Actualmente, os Parquistas de Carril, coa súa marca “Ameixa de Carril”, forman parte da Agrupación industrial Alimentaria de Galicia (CLUSAGA), xa que o alimentario conforma un dos sectores estratéxicos en Galicia tanto pola súa dimensión como pola súa transcendencia económica e social. Neste ámbito, o pertencer a esta entidade permítelles obter beneficios derivados da aplicación de accións e proxectos colaborativos, conseguindo unha masa crítica que permite fortalecer a competitividade internacional e a visibilidade do sector.

 

Promoción

Entre as actividades de promoción destes bivalvos atópase a Festa da Ameixa de Carril, declarada como Festa de Interese Turístico de Galicia, que goza dunha gran popularidade e tradición.

Así mesmo, Parquistas de Carril tamén pertence como socia á Federación de Confrarías Gastronómicas (FECOGA). A actividade desta organización céntrase na promoción de novas confrarías e establece lazos de fraternidade con outras entidades.

Dentro dela, inclúese a Orde da Ameixa de Carril. Foi constituída no ano 2004 e é o buque insignia de promoción da imaxe e de márcaa “Ameixa de Carril Parquistas de Carril”. A esta organización pertencen destacadas personalidades tanto do ámbito político como gastronómico.

Por último, márcaa “Ameixa de Carril” tamén pertence á Federación Española de Confrarías Vínicas e Gastronómicas (FECOES). Ademais, a Orde da Ameixa de Carril co selo “Ameixa de Carril” tamén forma parte do prestixioso Consello Europeo de Confrarías Enogastronómicas (CEUCO). Precisamente esta última concedeu a Parquistas de Carril o premio “AURUM Europa-Excellence-Enogastronomic 2021” na categoría de Cultivador Artesanal Europeo de produtos do mar. A entrega do mesmo realizouse durante o XVIII Congreso Europeo de Confrarías Enogastronómicas que se desenvolveu en Verona (Italia). Un recoñecemento máis á calidade deste produto e que se suma a todos os seus labores de promoción.