A transformación dunha agrupación de produtores en OPP, os inicios 1989 ata a actualidade

la-transformacion-de-una-agrupacion-de-productores-G

A transformación dunha agrupación de produtores en OPP, os inicios 1989 ata a actualidade

Os Parquistas de Carril representan á gran maioría das 650 familias de produtores que cultivan as 1.283 parcelas que se atopan na ría de Arousa. Esta organización de produtores foi constituída como asociación sen ánimo de lucro o 13 de novembro de 1989 por unha vintena de parquistas. Naceu coa principal función de xestionar, defender e coordinar os intereses comúns dos seus membros. Nese momento, a prioridade para eles foi crear un sistema que lles permitise abrir novas perspectivas de futuro para o sector e poder adquirir novos retos que formaron parte da súa evolución en todos estes anos.


Dificultades superadas

Os inicios non resultaron sinxelos. Ao tratarse dunha pequena cantidade de socios, a asociación era vulnerable aos intereses que xa se estableceron no sector. Nos seus dous primeiros anos de vida, foi representada por tres presidentes. O primeiro concluíu a lexislatura e os dous seguintes dimitiron. Nese momento, os parquistas decidiron defender a agrupación por encima de todo. O seu cuarto presidente, D. José Luis Villanueva Vicente, que continua ao mando da asociación na actualidade, leva máis de 30 anos de dedicación e servizo aos asociados, ademais de velar polos intereses das 650 familias produtoras de Carril. O camiño estivo repleto de dificultades, pero avanzouse e continuouse cara a adiante con determinación e valentía, xa que os obxectivos sempre estiveron moi claros.

Resistíronse contratempos como as riadas que ocasionaron perdas totais ou parciais das producións, obrigándoos en cada episodio a comezar de novo. Pola súa banda, a loita polas concesións definitivas durou máis de trinta anos e provocou desigualdade fronte a outros sectores produtivos e agravios comparativos ao causar a imposibilidade de acollerse a fondos oficiais que lles permitisen un desenvolvemento máis rápido, eficaz e acorde cos tempos. A batalla contra o furtivismo e a competencia desleal supuxo un serio problema na aposta por unha rastrexabilidade garantida.

 

Evolución constante

Nas dúas últimas décadas, Parquistas de Carril evolucionou, mellorando os seus coñecementos mediante estudos que lles permitiron comprender mellor o medio mariño, incorporando aos seus parques de cultivo, áridos e semente seleccionada da mellor calidade. Ademais, conseguiu un dos seus maiores retos, que as súas ameixas se distingan polo seu alto rendemento en carne, a súa textura e o seu sabor.

A día de hoxe, a principal finalidade é chegar ao consumidor, estendendo o coñecemento do esforzo das máis de 650 familias que se dedican día a día a coidar un produto que só se pode dar nestas augas de Carril na ría de Arousa, salientando pola súa primerísima calidade e polas súas plenas garantías de rastrexabilidade. Por iso, o 1 de agosto de 2019 naceu a marca rexistrada «Ameixa de Carril dos Parquistas de Carril». Con ela, buscouse evitar que falsificacións chegasen ao mercado suplantando a identidade da verdadeira Ameixa de Carril. Con este selo, garántese ao consumidor final que o que vai consumir é a auténtica ameixa de Carril.

 

Servizos aos asociados

Parquistas de Carril ofrece os seguintes servizos aos seus asociados mediante o asesoramento, xestión fiscal e laboral, trámites administrativos relacionados coa actividade, adquisición de semente (cría de ameixas), achegas de áridos, medicións topográficas e balizamentos, etc.

Ademais, teñen a marca rexistrada “Ameixa de Carril dos Parquistas de Carril”, coa que dan a coñecer as súas ameixas con moitas propiedades nutricionais e que ademais teñen un alto rendemento en carne e textura e sabor propios. Con gran recoñecemento e valor gastronómico, conseguiron que a súa Festa da Ameixa de Carril, fose declarada de Interese Turístico de Galicia. Ademais, forman parte da Agrupación industrial Alimentaria de Galicia, a Federación de Confrarías Gastronómicas, a Orde da Ameixa de Carril, a Federación Española de Confrarías Vínicas e Gastronómicas e do Consello Europeo de Confrarías Gastronómicas.

A estes recoñecementos cómpre tamén engadir que a organización forma parte da Plataforma Tecnolóxica Española da Pesca e a Acuicultura (PETPA) desde abril 2022. Trátase dunha asociación sen ánimo de lucro que ten como obxectivo o fomento do desenvolvemento tecnolóxico e da innovación do sector pesqueiro e acuícola, incluíndo a transformación e a comercialización dos seus produtos.

 

Financiamento

Parquistas de Carril, finánciase mediante un convenio de colaboración coa Confraría de Pescadores Santiago Apóstolo de Carril, asinado o 1 de xuño de 2006, o cal foi modificado o 7 de maio de 2021, para ser adaptado ás esixencias da normativa para o recoñecemento da Organización de Produtores Pesqueiros. En virtude deste convenio, Parquistas de Carril O.P.P. 89, recibe unha porcentaxe equivalente ao 2% do resultado económico das poxas na lonxa de Carril, correspondente aos provedores parquistas adscritos a esta entidade e que é aplicado en concepto de cota de socio desde outubro de 2021, con motivo do recoñecemento de O.P.P 89.

 

Transformación en Organización de Produtores Pesqueiros OPP89

Tras dous anos de traballo moi duro, en outubro de 2021, Parquistas de Carril convértese na primeira organización de produtores de acuicultura de Galicia. Este recoñecemento permítelle acceder a fondos europeos de axudas, abrindo o camiño a novas oportunidades e capacidade operativa para poder desenvolver estudos e proxectos que antes non estaban ao seu alcance economicamente.

Ditas iniciativas van estar enfocadas a estudos de vixilancia medio ambiental, así como a mellorar a capacidade produtiva, ademais de supervisar a calidade do medio mariño para conseguir novos obxectivos. Tamén lles facilita o desenvolvemento de novas tecnoloxías e rastrexabilidade e promoción de produtos, ademais de estudos de control de depredadores.