Historia dos parques de cultivo de Carril

Historia-de-los-Parques-de-Cultivo-de-Carril-g

Historia dos parques de cultivo de Carril

Os parques de cultivo de Carril contan cunha dilatada tradición que se remonta varios séculos atrás. Precisamente, os primeiros datos históricos dos que se ten coñecemento datan da Idade Media, constando en distintos escritos os labores de recolección e engorde de moluscos na zona. Dita documentación apuntaba a que Carril era un importante lugar de elaboración e venda de ostras escabechadas, que se enviaban ao resto da Península Ibérica, debido a que o seu porto posuía unhas excelentes condicións para o tráfico marítimo.

Non é ata mediados do século XIX cando se menciona de novo o negocio do marisqueo en Carril. Nos escritos, fálase acerca da pesca de mariscos e viveiros de recoiro, os cales se vendían principalmente en Santiago de Compostela e Padrón.

 


En 1870, documéntase unha descrición detallada da explotación de moluscos en Carril, onde se indica que os aldeáns non eran só colleiteiros, senón que se esforzaban en conseguir exemplares novos para logo trasladalos para o seu engorde nos parques de cultivo.